Mediaförmedling

Med hjälp av vår mediaförmedling hjälper vi din organisation att göra smartare inköp för era kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Genom mångårig branscherfarenhet kan vi säkerställa rätt strategi, genomförande, innehållsproduktion med en helt transparent prissättning. Kontakta oss för att lära dig mer!

Ett urval av våra tjänster inom mediaförmedling

  • Bokning
  • Produktion
  • Hantera och skapa annonsmaterial
  • Kvalitetssäkring och annonskontroll
  • Förhandling av rabatter
  • Val av leverantörer
  • Rådgivning
  • Uppföljning